MSDN TV Live - Expression Blend 4

Download

Right click “Save as…”

Med Expression Blend 4 kan du utforma gränsnittet och den tänkta användarupplevelsen för din applikation oavsett om den ska köras på desktopen, webben eller mobilen. Vi kikar på nyheter som PathListBox och bygger ett spel i Silverlight med hjälp av Behaviors.

Tags:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.