Azure Summit - Best Practices för Molnet

Download

Right click “Save as…”

Kristoffer Liljeblad & Christer Ljung, Microsoft

Låt oss visa er lite tips och tricks om hur du bygger en lyckad application, med hög upptid som är skalbar för mängder av användare, genom att använda Windows Azure. Vi kommer att visa er en del saker som finns dokumenterat och annat som kanske inte ännu är dokumenterat, men som har visat sig vara bra mönster att
följa genom att titta tillbaka på applikationer från verkligheten.”

Tags:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.