buzzfrog

Channel 9 Blog for buzzfrog
 • Øredev chit-chat: Johan Lindfors and Herbjörn Wilhelmsen
  16 minutes, 34 seconds
 • Aditro bygger en gemensam självserviceplattform i Silverlight
  18 minutes, 7 seconds
 • MSDN Radio 14 Jun - Sommarlov
 • MSDN Radio 3 Maj - Vårstädning
  0 minutes, 0 seconds
 • IRM hjälper Stockholm Läns Landsting med vaccineringen av svininfluensan
  15 minutes, 59 seconds
 • SMHI - Övervakar fartygen på världshaven med hjälp av Silverlight
  10 minutes, 24 seconds
 • MSDN Radio 31 Maj – Entity Framework
 • MSDN Radio 31 Maj - Supporthjätarna
  0 minutes, 0 seconds
 • Azure Summit - Windows Azure:s Web och Worker Role
  1 hour, 10 minutes, 34 seconds
 • MSDN Radio Special–Kanban, Lean or Mean
  0 minutes, 0 seconds