MSDN TV - Publicera ASP.NET MVC med Visual Studio 2008

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
  • MP3 (Audio only)
  • MP4 (iPhone, Android)
  • Mid Quality WMV (Lo-band, Mobile)

I en serie kortare webcasts så vill jag nu försöka belysa hur enkelt det är att bygga applikationer med Microsofts verktyg och publicera resultatet på svenska “hosters”. I mina exempel använder jag mig av Binero.

I den här filmen visar jag hur jag kan publicera en ASP.NET MVC lösning med Visual Studio 2008 och också hur jag modifierar serversidan för att hantera routing som krävs för ASP.NET MVC.

Tags:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.