DKPDC09 Session 2 - En hurtig tur rundt om VS og TFS 2010

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)
  • MP4 (iPhone, Android)
  • WMV (WMV Video)
ved Martin Pamdeth og Henrik Westergaard Hansen, Microsoft Danmark

Oplev hvordan Visual Studio kan hjælpe dig med udvikler produktiviteten ved bl.a. at lette fejlfindingen, automatisere UI test arbejdet, samt skabe kode og arkitektur overblikket. Se hvordan Team Foundation Server nu både kan holde dig agil i dine enmands projekter på din Windows PC med bl.a. versionstyring, build- og test automatisering, samt bugtracking ... og skalere op til større projekter i miljøer, hvor der er behov for øget projektindsigt og samarbejde på tværs af roller.

Tags:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.