Internet Explorer 8: Bezpieczeństwo

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
  • MP3 (Audio only)
  • MP4 (iPhone, Android)
  • Mid Quality WMV (Lo-band, Mobile)

Film przedstawia możliwości oraz użycie filtru Smart Screen, przykład sprawdzania bezpieczeństwa dowolnej witryny sieci WEB, które są porównywane z bazą Microsoftu.

Przedstawione zostało również wyróżnianie domeny ułatwiające rozpoznanie na jakiej stronie użytkownik aktualnie się znajduje. Pokazano różne strefy bezpieczeństwa przeglądarki oraz przykład zarządzania plikami cookie i dodatkami.


Autorzy: Sylwester Łojek, Piotr Lorenc, Paweł Leń
Studenci 3 roku informatyki na Politechnice Rzeszowskiej. Członkowie Koła Naukowego Elektroniki i Technologii Informacyjnych oraz Rzeszowskiej Grupy IT.

Tags:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.