Internet Explorer 8: Niezawodność

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
  • MP3 (Audio only)
  • MP4 (iPhone, Android)
  • Mid Quality WMV (Lo-band, Mobile)

Film omawia możliwość pracy programu Internet Explorer 8 w wielu procesach. Każdy proces może zawierać kilka kart w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera. Umożliwia to łatwe i efektywne przywracanie utraconych sesji.

Autorzy: Sylwester Łojek, Piotr Lorenc, Paweł Leń
Studenci 3 roku informatyki na Politechnice Rzeszowskiej. Członkowie Koła Naukowego Elektroniki i Technologii Informacyjnych oraz Rzeszowskiej Grupy IT.

Tags:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.