Visual Studio Ultimate 2012: Vyhledávání a správa klonovaného kódu

Download

Right click “Save as…”

Toto krátké video demonstruje, jak lze v základu kódu vyhledat klonovaný kód, včetně kopírovaného a vloženého kódu, a jak tyto klony spravovat a zlepšit architekturu.

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.