Visual Studio Ultimate 2012: Zdokonalení architektury pomocí modelování

Download

Right click “Save as…”

Toto krátké video demonstruje, jak zdokonalit a udržovat architekturu vašeho softwaru pomocí nástrojů modelování, které jsou součástí sady Visual Studio.

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.