Azure <3 Linux: Cài đặt Web Server Apache - LAMP

Download this episode

Download Video

Description

Chúng ta đã có thể tạo máy ảo với hệ điều hành Linux cực kỳ đơn giản và nhanh chóng, bạn có thể xem lại tại video trên, mình sẽ sử dụng hệ điều hành CentOS 6.7 để thực hiện bài hôm nay. Video kỳ này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước "Cài đặt Web Server Apache". Để hoàn thành phần kiến thức yêu cầu, bạn cần 1 máy ảo Azure chạy hệ điều hành Linux, cơ sở dữ liệu MySQL và hiểu biết về ngôn ngữ lập trình PHP. Bạn hãy chú ý theo dõi và đừng quên đặt câu hỏi hay đóng góp ý kiến của bạn ở dưới video nhé.

We were able to create virtual machines with Linux OS ( simple and fast ).Today, I might as well using CentOS 6.7 operating system to make this lecture and will guide you step by step to the "Install Apache Web Server". To complete the required knowledge, you have to have 1 Azure virtual machine running the Linux operating system, MySQL database and understanding of the programming language PHP. Stay focused on track and don't forget to ask questions or your comments below the video

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.