Automatická analýza kódu

Sign in to queue

Description

Automatická analýza kódu pomáha zlepšit kvalitu kódu. Je schopna odhalit mnohé často se vyskytující chyby - od porušení jmenných konvencí až po pochybení s dopadem na spolehlivost nebo bezpečnost. Určeno pro mírně pokročilé vývojáře.

Autorem screencastu je Michael Juřek. Další videa naleznete na webu www.mstv.cz.

Tag:

CZ

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents