Cross-Domain Request v IE8 (SK)

Sign in to queue

Description

Cross-domain request (XDR) umožnuje získavať dáta pre stránku z inej domény, ako je domovská doména stránky. Základom je klientský AJAX/JavaScript a objekt XDomainRequest. Určené mierne pokročilým webovým vývojárom.

Autorem screencastu je Miroslav Kubovčík. Další videa naleznete na webu www.mstv.cz.

Tags:

CZ, SK

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents