Kontrola správné architektury aplikace (CZ)

Sign in to queue

Description

Visual Studio 2010 nabízí tzv. layer diagram. Pomocí toho diagramu je možné popsat jednotlivé části aplikace, namapovat tyto vrstvy na konkrétní kód a definovat povolené závislosti mezi vrstvami. Poté je možné provést automatickou kontrolu, zda se kód aplikace neodchyluje od navržené architektury. Určeno pro pokročilejší vývojáře.

Autorem screencastu je Michael Juřek. Další videa naleznete na webu www.mstv.cz.

Tag:

CZ

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents