Návrh jednoduché Silverlight aplikace v Expression Blend (CZ)

Sign in to queue

Description

Demo je zaměřené na začínající vývojáře. Dozvíte se jak vytvořit interaktivní Silverlight aplikaci s použití Expression Blend pro návrh UI aplikace (ovládací prvky, storyboardy a obsluha událostí) a Visual Studio pro funkční logiku (těla metod obsluhujích události).

Autorem screencastu je Filip Řehořík. Další videa naleznete na webu www.mstv.cz.

Tag:

CZ

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents