SharePoint - webová služba Lists (CZ)

Sign in to queue

Description

Screencast ukazuje práci s webovou službou Lists.asmx, která umožňuje manipulovat s knihovnou seznamů serveru Sharepoint. Je určen pro mírně pokročilé vývojáře na platformě SharePoint.

Autorem screencastu je Štěpán Bechynský. Další videa naleznete na webu www.mstv.cz.

Tag:

CZ

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents