Vkládání reportů do WinForms aplikací (CZ)

Sign in to queue

Description

ReportViewer je poměrně málo známý ovládací prvek pro Windows Forms. Slouží ke vkládání reportů, přesných tiskových sestav apod. do desktopových aplikací. Komponenta není závislá na SQL Reporting Services a funguje prakticky se všemi zdroji dat.

Autorem screencastu je Michael Juřek. Další videa naleznete na webu www.mstv.cz.

Tag:

CZ

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents