WPF XML Data Binding (CZ)

Sign in to queue

Description

Jednou z velmi silných stránek WPF i Silverlight jsou datové vazby (DataBinding). V seminář pro mírně pokročilé vývojáře si ukážeme základy práce s datovou vazbou, použití datových šablon a ovládacího prvku DataGrid z WPF Toolkit. Jako datový zdroj budeme používat Microsft SQL Server nebo XML.

Autorem screencastu je Štěpán Bechynský. Další videa naleznete na webu www.mstv.cz.

Tag:

CZ

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents