MSDNSweden

Channel 9 Blog for MSDNSweden
 • Svea Ekonomi använder F# för automatiserad fakturering av telekomtjänster
  11 minutes, 42 seconds
 • Svea Ekonomi uses F# for automated billing system for the Telecom industry
  11 minutes, 42 seconds
 • MSDN Radio Special 11 maj - Intervju med Ajoy Krisnamoorthy från p&p inför DevSum10
 • Comment Driven Development - the art of removal
 • Vårdvalet i Västra Götaland med hjälp av Scrum, Team Foundation Server och Silverlight
  46 minutes, 23 seconds
 • Debugging Silverlight 4 Out Of Browser applications in Visual Studio 2010
  1 minute, 43 seconds
 • POCO-stöd i Entity Framework 4
  7 minutes, 49 seconds
 • Introduktion till ASP.NET MVC 2 Areas
  7 minutes, 56 seconds
 • Introduktion till databindning på klienten med Microsoft Ajax Library
  9 minutes, 2 seconds
 • Introduktion till Template i ASP.NET MVC 2
  5 minutes, 1 second