Datahantering i Silverlight

Play Datahantering i Silverlight
Sign in to queue

Description

Vad finns det för stöd för datahantering i Silverlight, vilka olika möjligheter finns att anropa webbtjänster, hur fungerar säkerhet och XDomain, hur kan du uttnyttja .NET RIA Services?

I den här screencasten går Robert Folkesson, Microsoft, igenom datahantering i Silverlight.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents