Expression Blend 3 och Silverlight 3

Play Expression Blend 3 och Silverlight 3
Sign in to queue

Description

I den här screencasten visar Fredrik Normén, ASP.NET MVP och utbildare på Cornerstone, nyheter i Silverlight 3 och hur du arbetar med dessa i Expression Blend 3. Bland annat går han igenom hur du kan använda den nya Perspective 3D-funktionen, Pixel Shader-effekterna och de nya animationseffekterna som kommer i Silverlight 3.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents