Introduktion till VSTS 2010, Del 3 - Team Foundation Server

Play Introduktion till VSTS 2010, Del 3 - Team Foundation Server
Sign in to queue

Description

Den 15 juni hade Microsoft och Qwise ett event där Visual Studio Team System 2010 Beta 1 introducerades.

I del 3 av 4 presenterar Magnus Timner, Qwise följande
  • Hierarkiska Work Items, och den nya Agila processmallen.Rapporter i Excel.
  • Förenklad installation och uppgradering
  • Nya möjligheter till lastbalansering på applikationsservern och scale out på databassidan.
  • Administrationskonsollen
  • Nya webbaccess gränssnittet

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents