MSDN Sommarpratare - Joachim Rossberg, Know it

30 minutes, 31 seconds

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)
Joachim Rossberg kommer i sitt sommarprat att dela med sig av sina tankar om ALM och varför detta område är viktigt. Joachim kommer dessutom att berätta om sina erfarenheter av att skriva böcker för ett amerikanskt förlag.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.