MSDN Sommarpratare - Jost Werdenhoff, inUse

Play MSDN Sommarpratare - Jost Werdenhoff, inUse
Sign in to queue

Description

Tillsammans med Johan Lindfors och Robert Folkesson från Microsoft bekriver Jost Werdenhoff, affärsansvarig och interkationsdesigner från inUse, hur man kan se på design, roller i projekt samt behovet av att utgå ifrån vilken nytta som en design skall tillföra en verksamhet när man utvecklar nya IT-system. Diskussionen avslutas med en diskussion kring vad som kan tänkas vara intressant i framtiden ur ett interaktionsdesignsperspektiv.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents