MSDN Sommarpratare - Jost Werdenhoff, inUse

Download this episode

Description

Tillsammans med Johan Lindfors och Robert Folkesson från Microsoft bekriver Jost Werdenhoff, affärsansvarig och interkationsdesigner från inUse, hur man kan se på design, roller i projekt samt behovet av att utgå ifrån vilken nytta som en design skall tillföra en verksamhet när man utvecklar nya IT-system. Diskussionen avslutas med en diskussion kring vad som kan tänkas vara intressant i framtiden ur ett interaktionsdesignsperspektiv.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.