MSDN Sommarpratare - Jost Werdenhoff, inUse

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Tillsammans med Johan Lindfors och Robert Folkesson från Microsoft bekriver Jost Werdenhoff, affärsansvarig och interkationsdesigner från inUse, hur man kan se på design, roller i projekt samt behovet av att utgå ifrån vilken nytta som en design skall tillföra en verksamhet när man utvecklar nya IT-system. Diskussionen avslutas med en diskussion kring vad som kan tänkas vara intressant i framtiden ur ett interaktionsdesignsperspektiv.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.