MSDN Sommarpratare - Mathias Olausson, Callista

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Mathias kommer att prata om hur svårt det kan vara att utveckla bra mjukvara i sitt sommarprogram. Att bygga högkvalitativa lösningar med tuffa deadlines kan vara näst intill omöjligt. I detta program berättar Mathias Olausson om sina erfarenheter från olika utvecklingsprojekt och ger tips till hur du kan förbättra kvaliten på applikationerna du skriver.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.