MSDN Sommarpratare - Mathias Olausson, Callista

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Mathias kommer att prata om hur svårt det kan vara att utveckla bra mjukvara i sitt sommarprogram. Att bygga högkvalitativa lösningar med tuffa deadlines kan vara näst intill omöjligt. I detta program berättar Mathias Olausson om sina erfarenheter från olika utvecklingsprojekt och ger tips till hur du kan förbättra kvaliten på applikationerna du skriver.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.