MSDN Sommarpratare - Sergio Molero, Concrete IT

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Sergio tar oss med på en resa genom sin barndom i ett spanskt hem, berättar om den stora vändpunkten

då rockmusiken gjorde entré i livet och vad som förenar rockmusik, skräckfilm och applikationssäkerhet. Sergio berättar även om vad det innebär att arbeta som säkerhetsexpert och vilka de riktigt stora utmaningarna är.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.