MSDN Sommarpratare - Sergio Molero, Concrete IT

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Sergio tar oss med på en resa genom sin barndom i ett spanskt hem, berättar om den stora vändpunkten

då rockmusiken gjorde entré i livet och vad som förenar rockmusik, skräckfilm och applikationssäkerhet. Sergio berättar även om vad det innebär att arbeta som säkerhetsexpert och vilka de riktigt stora utmaningarna är.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.