MSDN Sommarpratare - Tobias Fjälling, Admeta

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Tobias funderar kring vad som ger oss drivkraften på jobbet och vad som gör att vi orkar gå de där extra jobbiga metrarna när så behövs. Vidare funderar han en aning filosofiskt på om programmeringsyrket inte skulle kunna delvis betraktas som ett hantverksyrke egentligen. Betydelsen av Clean Code avhandlas och avslutningsvis berättar Tobias mera om den kommande forskningen samt ger lite tips på hur man kan gå tillväga för att möjligöra studier som  industridoktorand. 

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.