Mantacore CS - en modulär flerskiktad arkitektur med Silverlight

Download this episode

Download Video

Description

Teknik: Silverlight 3, .NET 3.5, SQL Server 2008

Mantacore bygger webbaserade lösningar för försäkringsbranschen som hanterar kunder, produkter och affärsprocesser.

Inom försäkringsbranschen har man traditionellt brottats med ett antal stora utmaningar i sitt systemstöd:
 • Man har haft olika system för olika produkter, vilket ofta gör det svårt att arbeta samordnat och effektivt - med ökade kostnader som följd
 • Oflexibla IT-system och krävande manuella processer har tagit tid och resurser i anspråk
 • Systemen har inte underlättat framtagande och lansering av nya produkter
 • Det har funnits stort utrymme för ett förbättrat informationsutbyte mellan mäklare, försäkringstagare, återförsäkrare och skadereglerare
   
  Med Silverlight 3, .NET 3.5 och SQL Server 2008 har Mantacore kunnat bygga en arkitektur som medger ett helt modulärt uppbyggt system som har höga krav på skalbarhet och prestanda, som gör kundanpassningar enklare att genomföra och som kraftigt underlättat framtagandet av nya produkter.


  Kontakt:
  Fredrik Cederberg, Mantacore. Robert Folkesson, Microsoft.

 • Embed

  Format

  Available formats for this video:

  Actual format may change based on video formats available and browser capability.

   The Discussion

   Comments closed

   Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.