POCO-stöd i Entity Framework 4

Play POCO-stöd i Entity Framework 4
Sign in to queue

Description

I den här screencasten visar Fredrik Normén, utbildare på Cornerstone, hur du i Entity Framework 4 kan använda s.k. POCO (Plain Old CLR Object) - d.v.s. klasser som inte behöver några speciella attribut, implementerar något speciellt interface eller ärver från någon annan klass.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents