Silverlight 3 och .NET RIA Services

Play Silverlight 3 och .NET RIA Services
Sign in to queue

Description

I den här screencasten visar Fredrik Normén, ASP.NET MVP och utbildare på Cornerstone, flera av de spännande nyheterna som kommer i Silverlight 3 - t.ex. offline-stödet och det nya navigeringssystemet.

Han går också igenom och demonstrerar .NET RIA Services - ett nytt ramverk för att bygga flerskiktade system med rika klienter.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents