Silverlight och Model-View-ViewModel-mönstret

Play Silverlight och Model-View-ViewModel-mönstret
Sign in to queue

Description

Model-View-ViewModel-mönstret ger en renare separation av applikationens gränssnitt och den bakomliggande logiken, förenklar databindning och gör att klientapplikationer blir enklare att testa.

I den här screencasten visar Chris Klug (http://chris.59north.com) hur du kan implementera Model-View-ViewModel-mönstret i Silverlight 2.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents