Skapa designresurser med Expression Design

Play Skapa designresurser med Expression Design
Sign in to queue

Description

Johan Normén, .NET-specialist på Dotway, visar visar hur du kan skapa designresurser i Expression Design och sedan lyfta över dessa i Expression Blend för användning i WPF eller Silverlight-applikationer. I exemplet visas hur du kan modifiera en kontrolls mall till att innehålla din egendefinierade vektorgrafik. 

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents