Svea Ekonomi använder F# för automatiserad fakturering av telekomtjänster

Play Svea Ekonomi använder F# för automatiserad fakturering av telekomtjänster
Sign in to queue

Description

Teknik: Visual F#, Visual Studio, WPF, SQL Server

Svea Ekonomi arbetar med olika finansiella tjänster som kredit-, inkasso- och fakturahantering, samt via dotterbolag också kringsystem inom telekombranschen. Företaget har sedan ett och ett halvt år tillbaka använt sig av F# – ett nytt .NET-språk för funktionell programmering – bland annat för att bygga upp en mer flexibel plattform för fakturering inom telekom.

I den tidigare versionen av systemet låg mycket av affärslogiken i SQL Server samt ett antal Perl- och Javaprogram vilket gjorde att lösningen var svår att vidareutveckla och framförallt svår att kundanpassa.
 
Fördelarna som Svea Ekonomi ser med att använda F# istället för ett objektorienterat språk är att de blir mer produktiva samtidigt som de får en avsevärt mindre kodmassa att förvalta. Målet är att så många kodrader som möjligt ska tillföra direkt affärsvärde och inte hantera saker runt om. Kort sagt vill de minska mängden “bakgrundsbrus”, som Sveas mjukvaruarkitekt Johan Granström och deras .NET-ansvarige Johan Kullbom uttrycker det när Microsoft träffar dem för en intervju kring hur de använder F#.

De har till och med skrivit sin nya WPF-klient helt i F# och använder inte ens XAML-kod för gränssnittsobjekten. Faktum är att en av deras utmaningar i dagsläget är att rekrytera fler personer med erfarenhet av funktionell programmering.

Kontakt: Johan Kullbom, Svea Ekonomi; Robert Folkesson, Microsoft

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents