Svea Ekonomi använder F# för automatiserad fakturering av telekomtjänster

Download this episode

Download Video

Description

Teknik: Visual F#, Visual Studio, WPF, SQL Server

Svea Ekonomi arbetar med olika finansiella tjänster som kredit-, inkasso- och fakturahantering, samt via dotterbolag också kringsystem inom telekombranschen. Företaget har sedan ett och ett halvt år tillbaka använt sig av F# – ett nytt .NET-språk för funktionell programmering – bland annat för att bygga upp en mer flexibel plattform för fakturering inom telekom.

I den tidigare versionen av systemet låg mycket av affärslogiken i SQL Server samt ett antal Perl- och Javaprogram vilket gjorde att lösningen var svår att vidareutveckla och framförallt svår att kundanpassa.
 
Fördelarna som Svea Ekonomi ser med att använda F# istället för ett objektorienterat språk är att de blir mer produktiva samtidigt som de får en avsevärt mindre kodmassa att förvalta. Målet är att så många kodrader som möjligt ska tillföra direkt affärsvärde och inte hantera saker runt om. Kort sagt vill de minska mängden “bakgrundsbrus”, som Sveas mjukvaruarkitekt Johan Granström och deras .NET-ansvarige Johan Kullbom uttrycker det när Microsoft träffar dem för en intervju kring hur de använder F#.

De har till och med skrivit sin nya WPF-klient helt i F# och använder inte ens XAML-kod för gränssnittsobjekten. Faktum är att en av deras utmaningar i dagsläget är att rekrytera fler personer med erfarenhet av funktionell programmering.

Kontakt: Johan Kullbom, Svea Ekonomi; Robert Folkesson, Microsoft

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.