Vårdvalet i Västra Götaland med hjälp av Scrum, Team Foundation Server och Silverlight

Play Vårdvalet i Västra Götaland med hjälp av Scrum, Team Foundation Server och Silverlight
Sign in to queue

Description

Teknik: Silverlight 3, Visual Studio 2008, Team Foundation Server 2008

Tidigare i höst fick alla invånare i Västra Götalandsregionen möjlighet att välja vilken vårdcentral de skulle tillhöra. Det här är ett val som alla invånare över 16 år i Sverige kommer att få göra. Det är upp till de olika regionerna att själva skapa IT-system som stöder hanteringen. Förutom själva valet av vårdcentral ska också ersättningen till de olika vårdcentralerna hanteras baserat på vårdvalet.

Silverlight-baserad klient

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) valde man att skapa en webbaserad lösning med en Silverlight-klient för att hantera vårdvalet på vårdinrättningarna. Utvecklingsprojektet har arbetat med mycket kort tidsmarginal. Man har från april i år till slutet på augusti lyckats skapa en väl fungerande lösning som har rullats ut till de flesta vårdinrättningarna i regionen.

Team Foundation Server och Scrum

En av anledningarna till att projektet över huvud taget gick att genomföra med så korta tidsramar är att de använt sig av Scrum för sin utvecklingsprocess och kört strikt testdriven utveckling samt att de hade möjlighet att använda Team Foundation Server som processmotor. Genom att köra korta iterationer (två veckors-sprintar) så har projektet kunnat hålla verksamheten konstant involverad. Beställarna har hela tiden känt att de har haft bra koll på statusen i projektet och full kontroll över prioriteringen av funktionerna.

Kontakt: Nicklas Åkerman, Västra Götalandsregionen; Robert Folkesson, Microsoft

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents