Jak w 30 minut zbudować od zera złożoną aplikację workflow na platformie SharePoint

Play Jak w 30 minut zbudować od zera złożoną aplikację workflow na platformie SharePoint
Sign in to queue

Description

Sesja poświęcona jest przykładom rozwiązań typowych bolączek budowy aplikacji na platformie SharePoint jednocześnie tworząc „na żywo i od zupełnego zera” nowe i ciekawe rozwiązanie pracy grupowej. Głównymi elementami technicznymi sesji są m.in.:

• dynamiczne zarządzanie informacją (czytanie, kalkulacje oraz modyfikacje na listach i bibliotekach danych),
• dynamiczne zarządzanie uprawnieniami (często chcemy sterować uprawnieniami tak, że tylko wybrane osoby widzą określoną porcję informacji),
• dynamiczne powiadamianie (np. e-mailing),
• obsługa zdarzeń na listach i bibliotekach (po dodaniu, po modyfikacji, po usunięciu),
• obsługa zadań manualnych (przypisywanie zadań do realizacji konkretnym osobom czy całym grupom i późniejsza ich realizacja),
• obsługa zadań cyklicznych,
• obsługa całego procesu workflow tak, aby zrealizować obieg informacji z cyklami oraz ww. elementami jednocześnie.
Wszystkie powyższe punkty realizowane są wyłącznie za pomocą przeglądarki. Sprawdź sam jak prosto i szybko można tworzyć zaawansowane aplikacje na platformie SharePoint.
Autor: Artur Malinowski

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents