แนะนำ Microsoft Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น (สุทธิพันธ์ ภัสสร)

Sign in to queue

Description

วีดีโอชุดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน

ในส่วนแรกความยาว 20 นาทีคุณ สุทธิพันธ์ ภัสสร ( MVP Windows and Devices for IT ) ได้มาแนะนำที่มาที่ไปของ Microsoft Active Directory สำหรับ IT Pro ที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับ Microsoft Active Directory พร้อมทั้ง key component ต่าง ๆ และสาธิตการใช้งานอย่างเป็นขั้นตอน

06 Suttipan Passorn -Thai-ActiveDirectoryBasic
( ความยาว 20 นาที )

ดูรายละเอียดได้ที่ Introduction to Active Directory in Thai ตอนที่ 1 ( Suttpan Passorn)

 

ในส่วนที่ 2 ( 16:34 นาที ) คุณ สุทธิพันธ์ ภัสสร ( MVP Windows and Devices for IT ) ได้มาถึงสิ่งที่ควรทำหลังจากติดตั้งอ Active Directory เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

06 Suttipan Passorn -Best Practice for Post installation of Active Directory
( ความยาว 16:34 นาที )

ดูรายละเอียดได้ที่ Introduction to Active Directory in Thai ตอนที่ 2 ( Suttpan Passorn)

The Discussion

Add Your 2 Cents