แนะนำ Channel 9 Thailand ครับ

Play แนะนำ Channel 9 Thailand ครับ

The Discussion

 • User profile image
  suphachai

  ไม่เข้าใจครับสัมมนา Microsoft Tech.Days 2015 | Spark the future!

  /* invitation key สำหรับลงทะเบียนงาน " Microsoft Tech.Days 2015 | Spark the future! " คือ output ในบรรทัดที่สองจาก code ด้านล่างนี้*/

  using System;
  namespace HelloTechDays
  {
  public class HelloTechDaysTH2015
  {

  public static void Main()
  {

  int invitedKey = 145911;
  Console.WriteLine("This is the invitation key :");
  Console.WriteLine(invitedKey);
  }
  }
  }

  /* จากนั้นนำ invitation key ดังกล่าวไปลงทะเบียนเข้างานงานได้ที่ : https://aka.ms/TechDaysTH */

 • User profile image
  Thepphrit​Thainkhao
  I'm love you monny love of are key nell

Add Your 2 Cents