รวม video และ Presentation จากงาน Thailand Developer Day – May 25, 2016

Sign in to queue

Description

สวัสดีครับ Entry นี้เป็นรวม link สำหรับ presentation และ video จากงาน Thailand Developer Day – May 25, 2016 ที่ผ่านมาครับ

Time

Session

Presentation

Video

08:30am – 09:30am

Registration Open

09:30am – 09:35am

Opening

09:35am –10:35am

Machine Learning and Data Science: Data Into Intelligent Action (English) by DrGraham Williams, Director of Data Science, Microsoft

Click Here

Click Here

10:35am – 11:10am

Coffee Break

11:10am – 11:40am

Get Free Cloud Platform in Less Than 30 Minutes (Thai) by Jierawat Gulsapudom, Audience Evangelism Manager & Fukiat Julnual, Technical Evangelist, Microsoft

Click Here

Click Here

11:45am – 12:15pm

Keynote (English) by Satya Nadella, CEO, Microsoft

Click Here

Click Here

12:15pm – 01:15pm

Lunch Box (provided)

01:15pm – 02:15pm

Cross-Platform Native Apps with Free Xamarinin Visual Studio (English) by Abhishek Narain, Technical Evangelist, Microsoft

Click Here

Click Here

02:15pm – 03:15pm

Building IoTsolutions with a comprehensive set of Microsoft Azure IoTServices (Thai) by Fukiat Julnual, Technical Evangelist, Microsoft

Click Here

Click Here

03:15pm – 03:45pm

Coffee Break

03:45pm – 04:45pm

Open Source at Microsoft (English) by Andrey Terekhov, Open Source Sales & Marketing Lead, Microsoft

Click Here

Click Here

04:45pm – 06:00pm

Community Party & Networking

The Discussion

Add Your 2 Cents