כשיש שאלות מהקהל, כדאי לחזור עליהן,
כי אנחנו לא שומעים את השאלות ולכן לא מבינים את התשובה.
זה נקרא "שיקוף" לשקף את השאלה לכיתה.
צריך לעשות את זה גם בכיתה רגילה, כי כשזה בשורה הראשונה מדבר אליך,
הוא מדבר בשקט כי אתם קרובים.
אלה בשורות האחרונות לא שמעו את השאלה.
דוד