Azure Summit - Arkitektur för molnet

1 hour, 14 minutes, 48 seconds

Download

Right click “Save as…”

Sten Sundblad & Per Sundblad, Sundblad & Sundblad

Som gummisnodden kan Windows Azure vid behov snabbt tänja ut tillgängliga resurser för att klara ökad last; lika snabbt kan de återanpassas till normal last. Sten och Per visar dig hur dina lösningar kan fås att utnyttja detta erbjudande, och hur leveranssäkrade Azure-köer kan ge en ännu bättre gummisnodd.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.