Azure Summit - Arkitektur för molnet

1 hour, 14 minutes, 48 seconds

Download

Right click “Save as…”

Sten Sundblad & Per Sundblad, Sundblad & Sundblad

Som gummisnodden kan Windows Azure vid behov snabbt tänja ut tillgängliga resurser för att klara ökad last; lika snabbt kan de återanpassas till normal last. Sten och Per visar dig hur dina lösningar kan fås att utnyttja detta erbjudande, och hur leveranssäkrade Azure-köer kan ge en ännu bättre gummisnodd.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.