Azure Summit - Implementation av tjänster i Azure

Play Azure Summit - Implementation av tjänster i Azure
Sign in to queue

Description

Herbjörn Wilhelmsen & Fredrik Göransson, Forefront Consulting

Web Services och REST är just nu de två populäraste sätten att implementera tjänster. Båda sätten har sina för- och nackdelar. Efter en jämförelse av de två sätten med särskilt fokus på publika molntjänster, visas en demo på hur designprincipen HATEOAS kan användas för att bygga en REST tjänst, samt hur detta påverkar den konsumerande programvaran. Som avslutning hålls en kort genomgång av hur man i Azure kan säkra upp sina tjänster.

Tags:

Azure, Cloud, WCF

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents