Azure Summit - Introduktion till Windows Azure Platform

Play Azure Summit - Introduktion till Windows Azure Platform
Sign in to queue

Description

Magnus Mårtensson, JayWay

Det finns många koncept att greppa i Microsofts moln, Azure. I den här sessionen kommer Magnus att ge en överblick över de delar som ingår, vad dessa är tänkta att användas till och hur de interagerar med varandra. Kunskap är makt och i det här fallet gäller det makten att bygga smarta, ekonomiska applikationer i Azure samt att integrera Azure lösningar i resten av er infrastruktur.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents