Azure Summit - Introduktion till Windows Azure Platform

Download this episode

Download Video

Description

Magnus Mårtensson, JayWay

Det finns många koncept att greppa i Microsofts moln, Azure. I den här sessionen kommer Magnus att ge en överblick över de delar som ingår, vad dessa är tänkta att användas till och hur de interagerar med varandra. Kunskap är makt och i det här fallet gäller det makten att bygga smarta, ekonomiska applikationer i Azure samt att integrera Azure lösningar i resten av er infrastruktur.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.