Azure Summit - Introduktion till Windows Azure Platform

1 hour, 18 minutes, 46 seconds

Download

Right click “Save as…”

Magnus Mårtensson, JayWay

Det finns många koncept att greppa i Microsofts moln, Azure. I den här sessionen kommer Magnus att ge en överblick över de delar som ingår, vad dessa är tänkta att användas till och hur de interagerar med varandra. Kunskap är makt och i det här fallet gäller det makten att bygga smarta, ekonomiska applikationer i Azure samt att integrera Azure lösningar i resten av er infrastruktur.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.