Azure Summit - Säkerhet i molnet, federerad identitet och accesskontroll

Play Azure Summit - Säkerhet i molnet, federerad identitet och accesskontroll
Sign in to queue

Description

Robert Folkesson, Microsoft

I takt med att fler och fler av dina tjänster läggs i molnet blir hanteringen av identiteter och accesskontroll allt mer komplex. I det här passet tittar vi på vilka utmaningar som uppstår när vi integrerar interna tjänster med tjänster i molnet och hos partners. Vi får en förståelse för hur vi med hjälp av tekniker som WIF (Windows Identity Foundation), Windows Azure AppFabric samt Claims-baserad identitet och accesskontroll kan frigöra mycket av den tunga bördan från enskilda applikationer och tjänster i din arkitektur.

Tags:

ADFS, Azure, Cloud, WIF

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents