Azure Summit - Säkerhet i molnet, federerad identitet och accesskontroll

Download this episode

Download Video

Description

Robert Folkesson, Microsoft

I takt med att fler och fler av dina tjänster läggs i molnet blir hanteringen av identiteter och accesskontroll allt mer komplex. I det här passet tittar vi på vilka utmaningar som uppstår när vi integrerar interna tjänster med tjänster i molnet och hos partners. Vi får en förståelse för hur vi med hjälp av tekniker som WIF (Windows Identity Foundation), Windows Azure AppFabric samt Claims-baserad identitet och accesskontroll kan frigöra mycket av den tunga bördan från enskilda applikationer och tjänster i din arkitektur.

Tags:

ADFS, Azure, Cloud, WIF

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.