Azure Summit - Säkerhet i molnet, federerad identitet och accesskontroll

53 minutes, 5 seconds

Download

Right click “Save as…”

Robert Folkesson, Microsoft

I takt med att fler och fler av dina tjänster läggs i molnet blir hanteringen av identiteter och accesskontroll allt mer komplex. I det här passet tittar vi på vilka utmaningar som uppstår när vi integrerar interna tjänster med tjänster i molnet och hos partners. Vi får en förståelse för hur vi med hjälp av tekniker som WIF (Windows Identity Foundation), Windows Azure AppFabric samt Claims-baserad identitet och accesskontroll kan frigöra mycket av den tunga bördan från enskilda applikationer och tjänster i din arkitektur.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.