Azure Summit - Säkerhet i molnet, federerad identitet och accesskontroll

53 minutes, 5 seconds

Download

Right click “Save as…”

Robert Folkesson, Microsoft

I takt med att fler och fler av dina tjänster läggs i molnet blir hanteringen av identiteter och accesskontroll allt mer komplex. I det här passet tittar vi på vilka utmaningar som uppstår när vi integrerar interna tjänster med tjänster i molnet och hos partners. Vi får en förståelse för hur vi med hjälp av tekniker som WIF (Windows Identity Foundation), Windows Azure AppFabric samt Claims-baserad identitet och accesskontroll kan frigöra mycket av den tunga bördan från enskilda applikationer och tjänster i din arkitektur.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.