Azure Summit - Windows Azure Storage

Play Azure Summit - Windows Azure Storage
Sign in to queue

Description

Björn Eriksen, Connecta

Azure Storage är tjänster för olika typer av lagring i Windows Azure. På denna session får du lära dig mer om de möjligheter som Azure Storage erbjuder. Vi kommer framförallt prata om Blobs, Tables och Queues samt se hur man kan använda dessa både från Windows Azure och från applikationer utanför molnet.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents