Azure Summit - Windows Azure:s Web och Worker Role

Download this episode

Download Video

Description

Dag König, Microsoft & Johan Danforth, IRM

De två typerna av arbetshästar som finns i Windows Azure är "Web Role" och "Worker Role". Den förstnämna är till för att köra webbapplikationer och webbtjänster och den andra för att köra mer generella applikationer, inklusive tredjepartsprodukter såsom WordPress, Java och annat spännande. Dag och Johan kommer att gå igenom de båda rollerna och visa vad man kan göra i dem.           

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.