Azure Summit - Windows Azure:s Web och Worker Role

1 hour, 10 minutes, 34 seconds

Download

Right click “Save as…”

Dag König, Microsoft & Johan Danforth, IRM

De två typerna av arbetshästar som finns i Windows Azure är "Web Role" och "Worker Role". Den förstnämna är till för att köra webbapplikationer och webbtjänster och den andra för att köra mer generella applikationer, inklusive tredjepartsprodukter såsom WordPress, Java och annat spännande. Dag och Johan kommer att gå igenom de båda rollerna och visa vad man kan göra i dem.           

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.