Azure Summit - Windows Azure:s Web och Worker Role

Play Azure Summit - Windows Azure:s Web och Worker Role
Sign in to queue

Description

Dag König, Microsoft & Johan Danforth, IRM

De två typerna av arbetshästar som finns i Windows Azure är "Web Role" och "Worker Role". Den förstnämna är till för att köra webbapplikationer och webbtjänster och den andra för att köra mer generella applikationer, inklusive tredjepartsprodukter såsom WordPress, Java och annat spännande. Dag och Johan kommer att gå igenom de båda rollerna och visa vad man kan göra i dem.           

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents