Play Golfförbundet använder Microsoft's testverktyg för att garantera god prestanda