IRM hjälper Stockholm Läns Landsting med vaccineringen av svininfluensan

Download this episode

Download Video

Description

Teknologier: Visual Studio Test Edition, Team Foundation Server

Stockholm Läns Landsting behövde ett system för att administrera vaccineringen av vaccinet emot svininfluensan. Detta system skulle tas fram snabbt och måste klara höga belastningar eftersom vaccinet kommer att distributeras till invånarna under ett kort tidsintervall.

För att göra detta vände de sig till IRM, som på ett par veckor, skapade ett sådant system i Microsoft ASP.NET.
För att just säkerställa att det klarade av höga belastningar använde de sig av Microsoft's testverktyg för att prestandatesta systemet, som finns i Visual Studio Test Edition. I och med detta hittade de flera bugar och kunde säkerställa att system gott och väl klarade av de krav som ställdes på det.

Testerna versionhanterades i Team Foundation Server för att där kunna nås och utvecklas ytterligare.

Kontakt: Johan Danforth, IRM; Max Bunse, IRM; Dag König, Microsoft

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.