Entries:
Comments:
Discussions:

Loading user information from Channel 9

Something went wrong getting user information from Channel 9

Latest Achievement:

Loading user information from MSDN

Something went wrong getting user information from MSDN

Visual Studio Achievements

Latest Achievement:

Loading Visual Studio Achievements

Something went wrong getting the Visual Studio Achievements

Interfleet - Nytt Underhållssystem i ASP.NET MVC och med hjälp av Kanban

16 minutes, 11 seconds

Download

Right click “Save as…”

Teknik: ASP.NET MVC, WCF, Team Foundation server
Interfleet Technology är ett av världens ledande internationella konsultföretag på det järnvägstekniska området. Affärsområdet Informationssystem tillhandahåller Sveriges järnvägsoperatörer, fordonsägare och underhållare underhållsstyrnings- och uppföljningssystem som Software as a Service.

Interfleet har valt att använda bl.a. WCF för att enkelt tillhandahålla både interna och externa system tillgång till data via en tjänstebaserad arkitektur. I arbetet med att modernisera och göra det stordatorbaserade Fordonsdatasystemet mer användarvänligt används ASP.Net MVC vilket också har gett helt nya möjligheter att använda t.ex. enhetstester i testdriven utveckling och kontinuerlig integration i Team Foundation Server. TDD, CI, byggen och automatiserad deployment är enligt Interfleet en förutsättning för dom när det gäller att lyckas i användningen av deras utvecklingsprocess som baseras på Lean och Kanban.

Kontakt: Mattias Tronje, Interfleet; Dag König, Microsoft.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Remove this comment

Remove this thread

Close

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.