Interfleet - Nytt Underhållssystem i ASP.NET MVC och med hjälp av Kanban

Download this episode

Download Video

Description

Teknik: ASP.NET MVC, WCF, Team Foundation server
Interfleet Technology är ett av världens ledande internationella konsultföretag på det järnvägstekniska området. Affärsområdet Informationssystem tillhandahåller Sveriges järnvägsoperatörer, fordonsägare och underhållare underhållsstyrnings- och uppföljningssystem som Software as a Service.

Interfleet har valt att använda bl.a. WCF för att enkelt tillhandahålla både interna och externa system tillgång till data via en tjänstebaserad arkitektur. I arbetet med att modernisera och göra det stordatorbaserade Fordonsdatasystemet mer användarvänligt används ASP.Net MVC vilket också har gett helt nya möjligheter att använda t.ex. enhetstester i testdriven utveckling och kontinuerlig integration i Team Foundation Server. TDD, CI, byggen och automatiserad deployment är enligt Interfleet en förutsättning för dom när det gäller att lyckas i användningen av deras utvecklingsprocess som baseras på Lean och Kanban.

Kontakt: Mattias Tronje, Interfleet; Dag König, Microsoft.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.