Interfleet - Nytt Underhållssystem i ASP.NET MVC och med hjälp av Kanban

Play Interfleet - Nytt Underhållssystem i ASP.NET MVC och med hjälp av Kanban
Sign in to queue

Description

Teknik: ASP.NET MVC, WCF, Team Foundation server
Interfleet Technology är ett av världens ledande internationella konsultföretag på det järnvägstekniska området. Affärsområdet Informationssystem tillhandahåller Sveriges järnvägsoperatörer, fordonsägare och underhållare underhållsstyrnings- och uppföljningssystem som Software as a Service.

Interfleet har valt att använda bl.a. WCF för att enkelt tillhandahålla både interna och externa system tillgång till data via en tjänstebaserad arkitektur. I arbetet med att modernisera och göra det stordatorbaserade Fordonsdatasystemet mer användarvänligt används ASP.Net MVC vilket också har gett helt nya möjligheter att använda t.ex. enhetstester i testdriven utveckling och kontinuerlig integration i Team Foundation Server. TDD, CI, byggen och automatiserad deployment är enligt Interfleet en förutsättning för dom när det gäller att lyckas i användningen av deras utvecklingsprocess som baseras på Lean och Kanban.

Kontakt: Mattias Tronje, Interfleet; Dag König, Microsoft.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents