Intervju med Ben Hall

Play Intervju med Ben Hall
Sign in to queue

Description

Vad är IronRuby och är det någonting som jag som C#- och VB.NET-utvecklare skall lära mig?

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents